“PENJAGA PERPUSTAKAAN”

Kerap kali saya mendengar sebutan ‘cantik’ sekaligus menggelitik dari kaum non pustakawan yang menyebut kita (pustakawan) ‘penjaga perpustakaan’. Yang jika diartikan bahwa pekerjaan kita adalah menjaga sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat tumpukan buku-buku berdebu dan kerjaan kita hanya duduk, diam, tidur, dan makan.

Continue reading ““PENJAGA PERPUSTAKAAN””

Iklan